Projekt Triolinguale

Vznik

Krátce po založení kanceláří Tandemu v Plzni a Regensburgu byla v oblasti jazykové animace zahájena spolupráce s Německo-polskou agenturou pro mládež (DPJW). V letech 2000 a 2001 byly ve dvou workshopech vyzkoušeny a stanoveny základy obsahu a výstavby CD-ROMu k jazykové animaci „TrioLinguale“. Ten byl poprvé ve všech třech jazycích zveřejněn v roce 2001. V roce 2005 vyšlo jeho nové přepracované vydání.
 

Obsah

„TrioLinguale“ je (více než) sbírka materiálů k česko-německo-polské jazykové animaci. V současnosti obsahuje
více než 60 komentovaných her a jazykových aktivit s příslušnými předlohami. Dále obsahuje i teoretické základy
jazykové animace, její funkce, cíle a popis role jazykového animátora.
 

Internetové stránky

V roce 2007 byly opět ve spolupráci s DPJW spuštěny internetové stránky www.triolinguale.eu, tedy rozšířená online
verze vydaného CD-ROMu. Tím byla jazyková animace zpřístupněna ještě většímu okruhu zájemců o interkulturní kontakty.