Jak se stát jazykovým animátorem

Jazykovým animátorem se může stát každý, kdo absolvuje základní a navazující školení a získá certifikát česko-německé jazykové animace.

Základní školení jazykové animace, které Tandem pořádá, se zaměřuje na všechny, kteří:

  • se zajímají o možnosti zprostředkování německého nebo českého jazyka,
  • mají zájem o práci s dětmi a mládeží v česko-německé oblasti nebo již mají na tomto poli zkušenosti,
  • rádi experimentují s jazykem,
  • se zajímají o zprostředkování kultury sousední země,
  • mají chuť zabývat se v praxi interkulturním vzděláváním a konceptem vědomé práce s diverzitou,
  • mají nápady, jak používat metodu jazykové animace,
  • mají dobré znalosti němčiny a češtiny (především ústní projev).

Účastníci základního školení se seznámí s činností Tandemu, poznají teoretické základy jazykové animace a vyzkouší si hry a aktivity jazykové animace v praxi. Zároveň získají tipy na přípravu a realizaci jazykové animace a poznají oblasti jejího využití.

Základní školení pokračuje navazujícím školením, které se koná přibližně půl roku po základním školení a reflektuje a dále rozvíjí stávající zkušenosti a znalosti jazykových animátorů. Navazujícího školení se mohou zúčastnit jazykoví animátoři, kteří úspěšně absolvovali základní školení a zácvik u zkušeného kolegy.

Pro vyškolené jazykové animátory pořádá Tandem specializační semináře zaměřené na konkrétní témata nebo cílové skupiny. Při těchto seminářích získají jazykoví animátoři vhled do aktuálních projektů a programů Tandemu a naučí se používat metodu jazykové animace ve spojení s konkrétním tématem a cílovou skupinou. Zároveň Tandem pořádá setkání jazykových animátorů, které slouží k výměně zkušeností a k dalšímu rozvoji jazykové animace, neboť při osobních rozhovorech či v rámci pracovních skupin se často objevují podněty a zlepšovací návrhy, které lze jednoduše aplikovat ve vlastní praxi.

Za účelem zvyšování kvality jazykových animací byla v roce 2013 zavedena certifikace jazykových animátorů. Jazykový animátor/ka získá certifikát česko-německé jazykové animace po absolvování kompletního vzdělávacího procesu u Tandemu (základní školení, zácvik, navazující školení), po úspěšné realizaci alespoň jedné jazykové animace a dále účasti na akci Tandemu během dvou let po navazujícím školení. V současné době pro Tandem pracuje přibližně 60 certifikovaných jazykových animátorů.

Aktuální termíny naleznete zde.

Zde naleznete popis vzdělávací cesty každé animátorky a animátora u Tandemu.