Jazykoví animátoři

< > Katka Břendová Simona Pöder Innerhofer Jana Drábková Martina Engelmaierová

Česko-německé jazykové animace v rámci činnosti Tandemu realizují certifikovaní jazykoví animátoři. To znamená, že absolvovali základní a navazující školení a splnili další podmínky pro získání certifikátu. Z pověření Tandemu realizují jazykové animace formou živnostenského listu nebo na dohodu o provedení práce. Konkrétní jazykové animace realizují buď přímo pro Tandem, nebo pro kooperační partnery a jiná zařízení a instituce. Uchopení role jazykového animátora je do značné míry závislé na osobních předpokladech každého jedince, ale v zásadě platí, že ideální jazykový animátor je otevřený, kreativní a aktivní. Dobře ovládá jak svůj mateřský jazyk, tak jazyk sousední země.