Materiály

V průběhu své dlouholeté činnosti Tandem vypracoval celou řadu pracovních podkladů k jazykové animaci a možnostem seznamování se s cizím jazykem. Většinu publikací si můžete objednat přímo na internetových stránkách Tandemu.

< >