Tiráž

Tiráž

Zodpovědnost za obsah:

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni
Riegrova 17, 306 14 Plzeň, e-mail: tandem@tandem-org.cz
Tel. +420 377 63 4755, Fax +420 377 63 4752

ředitelka: Lucie Tarabová
redakce webu: Michaela Kořánová a Míla Man (koordinátor jazykové animace u Tandemu)

Koordinační centrum v Plzni bylo zřízeno v roce 1997 na základě společného prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a spolkové ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež Spolkové republiky Německo. Je organizační součástí rektorátu Západočeské univerzity v Plzni a metodicky je vedeno Odborem pro mládež MŠMT.

Kontaktní údaje správce osobních údajů
Správce je osoba, která určuje účely zpracování osobních údajů a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. Správcem osobních údajů je Západočeská univerzita v Plzni, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň (dále jen Tandem), se sídlem Riegrova 17, 301 00 Plzeň,
IČ: 49777513. Statutárním zástupcem správce je rektor ZČU, doc. prof. Dr. RNDr. Miroslav Holeček.
Jakékoli dotazy směřujte na Tandem: tandem@tandem@org-cz. Tel.: 371 634 755