Doporučené honoráře jazykových animátorů

Doporučené honoráře za jazykové animace, které Tandem zprostředkuje (ale nefinancuje), jsou následující:

  • Denní sazba za jazykové animace na území Německa činí 150 € a na území Česka 3.000 Kč.
  • Minimální sazba za jazykovou animaci na území Česka je 1.500 Kč (délka trvání do 1,5 h).

do 1,5 h

1.500 Kč

2 h

2.000 Kč

3 h

2.500 Kč

4 h a více

3.000 Kč

 

 

 

 

  • Při stanovení výše honoráře by měla být zohledněna doba potřebná pro přípravu jazykové animace.

 

Pro jazykové animace financované Tandemem z grantových prostředků v rámci jednotlivých programů a projektů platí zvláštní sazby. Bližší informace viz Možnosti využití.

Proplacení nákladů na materiál nebo na cestovné spojené s realizací jazykové animace a způsob vyplacení honoráře si jazykový animátor předem dojednává sám se zadavatelem zakázky.

Pokud podáváte žádost o financování u Česko-německého fondu budoucnosti, je možné dát do rozpočtu náklady na jazykovou animaci. Informujte se u pracovníků ČNFB.