Doporučené honoráře jazykových animátorů

Doporučené honoráře jazykových animátorů a animátorek se k 1. září 2024 mění. Pokud máte naplánovanou jazykovou animaci do 31. srpna, můžete ještě zohlednit informace pod čarou. Po 1. září platí sazby nové.

  • Denní sazba za jazykové animace činí 200 € popř. 4500 Kč.
  • Minimální sazba za jazykovou animaci je 1.125 Kč popř. 50 € (délka trvání do 45 min).
Platby v korunách
45 min 1.125 Kč
60 min = 1h 1.500 Kč
2 h 3.000 Kč
3 h 3.500 Kč
4 h a více (denní sazba) 4.500 Kč
Platby v eurech
45 min 50 €
60 min = 1 h 65 €
2 h 140 €
3 h 165 €
4 h a více (denní sazba) 200 €

 

U těchto sazeb se jedná o honorář, nikoliv celkové náklady na jazykovou animaci. Při plánování tedy počítejte také s cestovními náklady, stejně tak jako náklady na ubytování animátora a popř. příspěvkem na materiál na animaci využitý.

 

 

 

 

  • Při stanovení výše honoráře by měla být zohledněna doba potřebná pro přípravu jazykové animace.
  • S animátorem si před animací domluvte také formu výplaty honoráře (faktura, DPP, Honorarvertrag…).
  • Doporučené sazby se týkají jazykové animaci pro děti a mládež. Honorář animátora v roli referenta je vyšší.
  • Doporučovaná skupina na jazykovou animaci je do 25 osob. Pokud je skupina větší, animátor má právo na animaci požadovat spolupráci dalšího animátora popř. požadovat dvojitý honorář.
  • Při práci o víkendu doporučujeme zvýšení honoráře o 25 % dle platného znění Zákoníku práce ČR č. 262/2006 Sb.

Pro jazykové animace financované Tandemem z grantových prostředků v rámci jednotlivých programů a projektů platí zvláštní sazby. Bližší informace viz Možnosti využití.

Způsob vyplacení honoráře si jazykový animátor předem dojednává sám se zadavatelem zakázky.

Pro zafinancování jazykové animace si také můžete podat žádost u Česko-německého fondu budoucnosti. Informujte se u pracovníků ČNFB. Bližší informace najdete na stránkách Tandemu.

 


Do 31. 8. 2024 platí:

  • Denní sazba za jazykové animace na území Německa činí 150 € a na území Česka 3.000 Kč.
  • Minimální sazba za jazykovou animaci na území Česka je 1.500 Kč (délka trvání do 1,5 h).
V České republice
do 1,5 h 1.500 Kč
2 h 2.000 Kč
3 h 2.500 Kč
4 h a více (denní sazba) 3.000 Kč
V Německu - denní sazba
150 €