Ke stažení

Sprachanimation XXL

První publikace o jazykové animaci z roku 1997 – pracovní listy k jazykové animaci, které jsou zde k dispozici na 28 stranách v německém jazyce. Na titulní stránce je zveřejněn oblíbený text „Kajne angst fór dér čechišn šrift!“.

(Nezapomeňte stáhnout také přílohu s řešením hádanek a rébusů.)


Feel Špáß

Definice jazykové animace a především příklady jejího využití byly shrnuty v roce 2008 v česko-německé publikaci Feel Špáß.
Tato publikace slouží pro zájemce o česko-německou jazykovou animaci jako úvod do dané problematiky.
 

Do kapsy / Für die Hosentasche

Malý jazykový průvodce pro setkání mládeže, ve kterém najdete základní slovní zásobu, dialogy, stručnou gramatiku,
kapitolu o jazykové animaci, přehled o školských systémech, informace o životě v Česku a v Německu a mnoho dalšího.

Nově i ve formě mobilní aplikace.

Do kapsy APP
More than culture - Diversita v mezinárodní práci s mládeží

Vědomá práce s diversitou ve vzdělávání umožňuje při mezinárodních výměnách mládeže respektovat společné a rozdílné vlastnosti účastníků setkání. Tento přístup, který přibližuje publikace "More than culture", je více než opodstatněný i při česko-německé jazykové animaci. Více o vědomé práci s diverzitou ve vzdělávání v pojetí Tandemu zde

Publikace projektu Sousední světy - Nachbarwelten "Ukážu ti svůj svět"

Publikace Vám chce předat podněty a tipy a hlavně chuť vydat se společně s dětmi přes hranici a nakouknout do sousední země. Těžištem publikace je 16 návhrů na nízkoprahové jazykové a mediální projekty.
 

Němčina nekouše (Motivace k výuce německého jazyka na základních školách prostřednictvím jazykové animace)

Metodická příručka jazykové animace Němčina nekouše byla vydána v rámci stejnojmenného projektu v roce 2014. Je určena zejména učitelům německého jazyka na základních školách a tvoří ucelený návod, jak využívat osvědčené metody jazykové animace a s její pomocí pozitivně ovlivňovat zájem žáků o řeč našich německy mluvících sousedů. Vedle metodické části obsahuje brožura Němčina nekouše konkrétní popisy celé řady herních aktivit (část her lze využít u žáků s nulovou znalostí němčiny a druhou část aktivit u žáků s částečnou znalostí němčiny).
 

Česko-německý slovníček (nejen) pro pedagogy MŠ

Slovníček vznikl v rámci projektu „Krůček po krůčku do sousední země“ jako prakticky a situačně zaměřený materiál a využijí jej všichni, kdo se chtějí společně s dětmi ve věku od 3 do 8 let vydat za česko-německou hranici.
 

Moduly pro česko-německá setkání mládeže

V rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012–2013) byla vydána příručka s názvem Best practice moduly pro česko-německá setkání mládeže. Jedná se o soubor aktivit, které byly ověřeny v praxi během realizovaných česko-německých setkání a mají sloužit jako inspirace pro všechny, kteří plánují přeshraniční výměnu mládeže. Naleznete zde dvanáct modulů coby potenciálních stavebních kamenů, ze kterých lze sestavit program vlastního binacionálního setkání. Příručka vznikla ve dvou jazykových verzích.


Česko-německé projekty mateřských škol – Příklady dobré praxe

V rámci projektu „Odmalička – Von klein auf. Česko-německá spolupráce předškolních zařízení‟ byla vydána publikace Česko-německé projekty mateřských škol - Příklady dobré praxe. Jejím cílem je ukázat různorodost přeshraničních projektů pro děti ve věku 3 až 6 let z Česka, Bavorska a Saska. V publikaci jsou prezentovány aktivity 18 českých a německých předškolních zařízení a jedné instituce vzdělávající budoucí pedagogy mateřských škol.

Aktivity česko-německé jazykové animace v rámci stěžejního tématu „Mládež utváří budoucnost. Demokracie, participace, diverzita“

Jedná se o variace běžných česko-německých jazykových aktivit, které jsou obohacené o (hlavně obsahové) prvky stěžejního tématu.
Autorky: Petra Zahradníčková, Michaela Kořánová, Michaela Kosařová – jazykové animátorky a zaměstnankyně Tandemu.
Uvedené aktivity byly použity na školském semináři, konaném při 25. výročí Tandemu (červen 2022, Plzeň) a na Odborném fóru (listopad 2022, Weimar).

Triolinguale

Krátce po založení kanceláří Tandemu v Plzni a Regensburgu byla v oblasti jazykové animace zahájena spolupráce s Německo-polskou agenturou pro mládež (DPJW). V letech 2000 a 2001 byly ve dvou workshopech vyzkoušeny a stanoveny základy obsahu k jazykové animaci „TrioLinguale“. Ta byla poprvé ve všech třech jazycích zveřejněna v roce 2001.

„TrioLinguale“ je (více než) sbírka materiálů k česko-německo-polské jazykové animaci. V současnosti obsahuje
více než 60 komentovaných her a jazykových aktivit s příslušnými předlohami. Dále obsahuje i teoretické základy
jazykové animace, její funkce, cíle a popis role jazykového animátora.