Ke stažení

Sprachanimation XXL

První publikace o jazykové animaci z roku 1997 – pracovní listy k jazykové animaci, které jsou zde k dispozici na 28 stranách v německém jazyce. Na titulní stránce je zveřejněn oblíbený text „Kajne angst fór dér čechišn šrift!“.

(Nezapomeňte stáhnout také přílohu s řešením hádanek a rébusů.)


Feel Špáß

Definice jazykové animace a především příklady jejího využití byly shrnuty v roce 2008 v česko-německé publikaci Feel Špáß.
Tato publikace slouží pro zájemce o česko-německou jazykovou animaci jako úvod do dané problematiky.
 

Do kapsy / Für die Hosentasche

Malý jazykový průvodce pro setkání mládeže, ve kterém najdete základní slovní zásobu, dialogy, stručnou gramatiku,
kapitolu o jazykové animaci, přehled o školských systémech, informace o životě v Česku a v Německu a mnoho dalšího.
 

Publikace projektu Sousední světy - Nachbarwelten "Ukážu ti svůj svět"

Publikace Vám chce předat podněty a tipy a hlavně chuť vydat se společně s dětmi přes hranici a nakouknout do sousední země. Těžištem publikace je 16 návhrů na nízkoprahové jazykové a mediální projekty.
 

Němčina nekouše (Motivace k výuce německého jazyka na základních školách prostřednictvím jazykové animace)

Metodická příručka jazykové animace Němčina nekouše byla vydána v rámci stejnojmenného projektu v roce 2014. Je určena zejména učitelům německého jazyka na základních školách a tvoří ucelený návod, jak využívat osvědčené metody jazykové animace a s její pomocí pozitivně ovlivňovat zájem žáků o řeč našich německy mluvících sousedů. Vedle metodické části obsahuje brožura Němčina nekouše konkrétní popisy celé řady herních aktivit (část her lze využít u žáků s nulovou znalostí němčiny a druhou část aktivit u žáků s částečnou znalostí němčiny).
 

Česko-německý slovníček (nejen) pro pedagogy MŠ

Slovníček vznikl v rámci projektu „Krůček po krůčku do sousední země“ jako prakticky a situačně zaměřený materiál a využijí jej všichni, kdo se chtějí společně s dětmi ve věku od 3 do 8 let vydat za česko-německou hranici.
 

Moduly pro česko-německá setkání mládeže

V rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012–2013) byla vydána příručka s názvem Best practice moduly pro česko-německá setkání mládeže. Jedná se o soubor aktivit, které byly ověřeny v praxi během realizovaných česko-německých setkání a mají sloužit jako inspirace pro všechny, kteří plánují přeshraniční výměnu mládeže. Naleznete zde dvanáct modulů coby potenciálních stavebních kamenů, ze kterých lze sestavit program vlastního binacionálního setkání. Příručka vznikla ve dvou jazykových verzích.


Česko-německé projekty mateřských škol – Příklady dobré praxe

V rámci projektu „Odmalička – Von klein auf. Česko-německá spolupráce předškolních zařízení‟ byla vydána publikace Česko-německé projekty mateřských škol - Příklady dobré praxe. Jejím cílem je ukázat různorodost přeshraničních projektů pro děti ve věku 3 až 6 let z Česka, Bavorska a Saska. V publikaci jsou prezentovány aktivity 18 českých a německých předškolních zařízení a jedné instituce vzdělávající budoucí pedagogy mateřských škol.
 

Čeština a němčina – to je hračka!

Dokumentace zachycuje a shrnuje dění na semináři určeném pro jazykové animátory v mateřských školách, který se konal v Mlázovech v roce 2009 v rámci projektu „Odmalička – Von klein auf." Dokument obsahuje teoretické i praktické informace pro realizaci jazykových animací v předškolní oblasti.
 

10 let Programu podpory odborných praxí

Publikace se zaměřila na představení sedmi příkladů dobré praxe česko-německých partnerských škol a jejich realizovaných odborných stáží. V Programu podpory odborných praxí jsou nejčastěji zastoupeny tyto obory: gastronomie a hotelnictví, kuchař/číšník, zpracování dřeva, pečovatelství, ekonomie/administrativa, zpracování kovů.