Odkazy

Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW)

Průkopníkem při vzniku a rozvoji jazykové animace byla Německo-francouzská agentura pro mládež. V roce 1991 DFJW prohloubila svoji spolupráci s vědeckými pracovníky univerzity v Bielefeldu, kteří se věnovali výzkumu přirozené komunikace mezi účastníky mezinárodních setkání hovořícími různými mateřskými jazyky.

V roce 1996 DFJW zveřejnila první publikaci o jazykové animaci „Le Projet Bielefeld / Das Projekt Bielefeld“ , která je od té doby považována za standardní dílo o jazykové animaci.
 

Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW)

Již krátce po založení kanceláří Tandemu v Plzni a Regensburgu byla zahájena intenzivní a plodná
spolupráce s Německo-polskou agenturou pro mládež i na poli jazykové animace. V letech 2000 a
2001 byly ve dvou workshopech v rámci společného projektu vyzkoušeny a stanoveny základy
obsahu a výstavby CD-ROMu k jazykové animaci „TrioLinguale“, který byl poprvé ve všech třech
jazycích zveřejněn v roce 2001.
 

Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch (DRJA)

Také Nadace pro německo-ruské výměny mládeže adaptovala jazykovou animaci pro svou práci. Základem jsou nejrůznější skupinové hry, které podporují osvojování jazyka a systematizaci učební látky.
 

Euregio Egrensis

Zvláštní roli v česko-německém pohraničí zaujímají na tomto území činné evropské regiony, v oblasti jazykové animace pak zvláště Euregio Egrensis. Tento region v roce 2005 po konzultacích s Bohemicem (česko-německým vědeckým centrem na univerzitě v Řezně) a s Tandemem zahájil takzvanou „jazykovou ofenzívu“ , aby posílil povědomí o česko-německých jazykových kompetencích coby místní výhody. Nabízené jazykové animace zpravidla vedli jazykoví animátoři vyškolení u Tandemu. Bavorská část Euregia Egrensis nabízí a zprostředkovává jazykovou animaci v německých školách. Více informací naleznete na jejich stránkách.
 

Pragkontakt

Nadace Brücke/Most provozuje informační a kontaktní kancelář Pragkontakt, která již krátce po svém založení v roce 2007 začala pravidelně využívat služeb jazykových animátorů školených Tandemem. Tandem Plzeň se na činnosti Pragkontaktu podílí jako partner projektu.
 

Čojč

Síť „Čojčland“ se zrodila v roce 2003 díky dvěma partnerům z oblasti česko-německé kulturní spolupráce, a sice Institutu divadelní pedagogiky DAS Ei (DAS Ei theaterpädagogisches Institut Bayern e.V.) a občanskému sdružení A BASTA!. Účelem je realizace česko-německých divadelních setkání mládeže, při kterých se uplatňuje koncepce Čojč. Jazyková animace se v rámci těchto přeshraničních projektů často používá ve spojení s divadelní pedagogikou. „ČOJČ“ je mix češtiny (Česky) a němčiny (deutsch = dOJČ).

Kanál česko-německé jazykové animace na YouTube