Právní aspekty

Odpovědnost za nezletilé účastníky nese během jazykové animace zadavatel, nikoliv jazykový animátor.

Daňové náležitosti jsou jazykoví animátoři povinni vyřizovat sami.