Cíle a principy

Česko-německá jazyková animace si klade za cíl:

 • vzbudit zájem o kulturu a jazyk
 • rozvíjet interkulturní vzdělávání, resp. vědomou práci s diverzitou
 • integrovat česko-německé skupiny
 • odbourávat zábrany při mluvení
 • podpořit vybudování základu pro společnou komunikaci
 • motivovat k otevřenému přístupu k mluvčím sousedního jazyka
 • zprostředkovat pocity úspěchu při komunikaci v cizím jazyce

K dosažení těchto cílů využívá česko-německá jazyková animace následující principy:

 • podpora iniciativy účastníků
 • učení ve skupině
 • zapojení všech smyslů
 • upřednostňování zábavy a humoru
 • aktivování stávajících znalostí cizího jazyka
 • zprostředkování jen toho nejdůležitějšího a bez důrazu na bezchybné vyjadřování
 • začlenění informací o kultuře sousední země