Možnosti využití

Jazyková animace nachází uplatnění například během odborných praxí, při česko-německých
projektech, výměnách a setkáních mládeže ve školské i mimoškolní oblasti, ve výuce němčiny
a češtiny jako cizího jazyka nebo na kulturních akcích.

Projekty a programy Tandemu

Od roku 2000 realizuje Tandem Program podpory odborných praxí. V rámci tohoto programu
mají žáci středních odborných škol, učilišť a studenti vyšších odborných škol ve věku od 16 let
možnost absolvovat odbornou praxi v sousední zemi. V průběhu povinných přípravných dnů je
jazykoví animátoři připravují na pobyt v zahraničí. Jde přitom mimo jiné o zprostředkování základní
odborné slovní zásoby pro daný obor. Praktikanti si současně osvojí i základy každodenní komunikace.

Již od roku 2006 podporuje Tandem česko-německou spolupráci předškolních zařízení, mimo jiné i pořádáním jazykových animací pro děti předškolního věku a jejich rodiče. Cílem je umožnit dětem hravý úvod do osvojování si cizího jazyka a vzbudit u rodičů a vychovatelů zájem o česko-německé projekty. Na projekt „Von klein auf - Odmalička“ navázal v letech 2012–2014 projekt „Schritt für Schritt ins Nachbarland – Krůček po krůčku do sousední země“. Od roku 2016 se předškolní oblasti věnuje projekt Sousední světy.

V rámci projektu Němčina nekouše se na českých základních školách realizují bezplatné jazykové animace. Cílem je zvýšit zájem o výuku němčiny u žáků 5. až 9. tříd. Jazyková animace pomáhá překonávat ostych z učení se cizí řeči a odbourává představu, že němčina je obtížně zvládnutelný a „tvrdý“ jazyk. Zároveň Tandem pořádá jednodenní vzdělávací semináře jazykové animace pro pedagogy, kteří se chtějí s touto metodou blíže seznámit.

Na české a německé partnerské školy a organizace, které realizují česko-německé výměny a projekty, se zaměřuje projekt Na jedné lodi. Zdarma jim nabízí čtyřhodinový animační modul, jehož součástí jsou seznamovací hry, jazyková animace a aktivity zaměřené na interkulturní vzdělávání, teambuilding nebo zdravý životní styl. Projekt je v ročních cyklech realizován od roku 2013.

Prvky jazykové animace se uplatňují i v rámci netradičních prohlídek města Plzeň, které od roku 2012 nabízí projekt Zažij Plzeň!. Primární cílovou skupinou jsou žáci a studenti z Česka a Německa a všichni, kdo mají zájem o historii, kulturu a nevšední zážitek.