Metody

Stejně jako u klasického procesu výuky je při zprostředkovávání vědomostí formou hry 
nedocenitelnou výhodou uvolněnost a otevřenost příjemce. Nejen proto čerpá jazyková
animace také ze sbírek známých her a aktivit využívaných třeba na letních táborech nebo
z metod divadelní a zážitkové pedagogiky. Při těchto hrách se na úvod často používají slova,
která si jsou v obou jazycích podobná.
Účastnící by tak hned na začátku měli získat pocit úspěchu a tím i motivaci ke komunikaci. 
Dle přání či požadavků se více či méně aktivně pracuje se slovní zásobou. Je důležité zmínit, že jazyk jako takový nestojí v centru animace, nýbrž zacílení na sbližování a seznámení se s jazykem zábavnou formou.